ΝΕΑ

00209 Μάθετε τις Ικανότητες Ηγεσίας

Δουλέψτε τις ικανότητές σας

Χρόνος Λειτουργίας: 3:27 04/04/2015

Ο Διεθνής Φιλόσοφος Επιχειρήσεων, Jim Rohn συμμερίζεται τη φιλοσοφία του για τις ηγετικές ικανότητες. Για να οικοδομήσουμε τη Herbalife στο υψηλότερο δυνατό βαθμό, θα πρέπει να εμπνέουμε. Χρησιμοποιήστε τις συμβουλές του και τα εργαλεία του για να αυξήσετε την ικανότητά σας να αγγίζετε τις ζωές άλλων ανθρώπων με τα λόγια σας.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Επισκόπηση Όλων

ΝΕΑ

Ταξινόμηση ανά:

Εμφάνιση {x} απο {y}