ΝΕΑ

Οφέλη από το Πρόγραμμα Ενεργοποίησης

Brett Yeatman, Dublin , 2016

Χρόνος Λειτουργίας: 12:08 04/26/2017

Όλα επηρεάζονται. Το πρόγραμμα ενεργοποίησης είναι συνέπεια του τρόπου μεταχείρισης των πελατών μας και του τρόπου να γίνουν ανεξάρτητοι συνεργάτες. Η δημιουργία μίας πελατειακής κουλτούρας θα οδηγήσει σε ένα μοντέλο υγιούς επιχείρησης όπου θα παράγει σταθερή παραγωγή και βιώσιμη ανάπτυξη.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Επισκόπηση Όλων

ΝΕΑ

Ταξινόμηση ανά:

Εμφάνιση {x} απο {y}