Επιχειρηματικές Μέθοδοι

Εξερευνώντας την Αναφορά Επαναπρόκρισης

Εξερευνώντας την Αναφορά Επαναπρόκρισης

Χρόνος Λειτουργίας: 2:08 12/20/2017

Ένα περιληπτικό βίντεο με τις λεπτομέρειες της Αναφοράς Επαναπρόκρισης καθώς και οδηγό χρήσης των αναφορών.