ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Ταξίδι από Πελάτη σε Συνεργάτη

Brett Yeatman, Dublin , 2016

Χρόνος Λειτουργίας: 11:08 04/26/2017

Ένα συνεχές ταξίδι μετατροπής του πελάτη σε συνεργάτη απαιτεί αρχικά μία δομή εκπαίδευσης, έμπνευσης, υποστήριξης, αγάπης και φροντίδας. Υιοθετήστε μία διαδικασία και προετοιμάστε τα επόμενα βήματα: εκπαιδεύστε τους πιθανούς πελάτες πως να γίνουν πελάτες, τους πελάτες πως να γίνουν συνεργάτες και τους συνεργάτες πως να γίνουν επικεφαλής σύμβουλοι.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Επισκόπηση Όλων

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Ταξινόμηση ανά:

Εμφάνιση {x} απο {y}