Πρόγραμμα Ενεργοποίησης Ανεξάρτητων Συνεργατών

Ποιότητα Παραγωγής

Brett Yeatman, Dublin , 2016

Χρόνος Λειτουργίας: 9:09 04/26/2017

Εστιάστε αρχικά στην ανάπτυξη σχέσεων και ανθρώπων και μετά στην παραγωγή. Η ενεργοποίηση ανεξάρτητων συνεργατών προϋποθέτει την εκμάθηση αυτών σε διαφορετικές δεξιότητες για το πως να αποκτήσουν, να διατηρήσουν και να αναπτύξουν πελάτες καθώς επίσης να ενεργοποιήσουν τουλάχιστον 2 ανθρώπους κατά τη διάρκεια της δικής τους ενεργοποίησης.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ > Πρόγραμμα Ενεργοποίησης Ανεξάρτητων Συνεργατών

Ταξινόμηση ανά:

Εμφάνιση {x} απο {y}